کتاب ها

Chidam Chitakoglu, “Stock Options Pricing Models”   Derin Publishing, no. 022, Istanbul,  2009                                                                                                                      
Chidam Chitakoglu, “Glossary of Financial and Investment Terms” Ghizil ghalam Publishing, Tabriz

فعاليتهاي پژوهشي

رديفعنوان مقالهعنوان مجله يا كنفرانسدورهشمارهسال انتشار
1Iran’da Çevirinin Beşiği: TebrizII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Üsküp-Makedonya20-22 April   2018
2Liquidity &Credit Risk and Their Effects on the Risk of Financial Distress: Evidence from Banking System in IranInternational Journal of Economic PerspectivesVol. 11(2)pp. 968-9762017
3Analyzing the Effects of Value of Dollar Against the Euro on Prices Index in Tehran Stock Exchange  Academy of Contemporary Research JournalVol. V(1)pp.42-472016  
4The Role of Managers in Strategic Thought in Capability Evidence of Rubber Industry of East Azerbaijan Province12th International Research Conference on Business, Economics & Social Sciences Istanbul – Turkey01-02 August 2015
5The Information Technology on the Human Resources Occupational  Ability-making ProcessJournal of Accounting, Financial and Economic SciencesVol. 1(2)pp.19-252015
6Systematic Analysis of Invariable and Variable Factors in Securities Transaction of Tehran Stock ExchangeJournal of Research in Economics and International FinanceVol. 3(2)pp.41-502014
7Woman in Hedayat’s “Boof e Koor” And “Sang e Saboor”Istanbul Universitesi , Şarkiyat MecmuasıVol.20pp.13-242012
8The Traces Of Children’s Literature  Pre-  Islam In Persian LiteratureIstanbul University, Journal of Oriental Studies  Vol.16  pp.17-41  2010  
9رابطه ادراک عدالت سازمانی و گرایش به تحول سازمانیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشهای و راهکار های، دانشگاه شیراز29 بهمن 1393
10رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری با تاثیر بر تنگنای مالی در سیستم بانکداری ایرانپژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداریشماره 8 ، زمستانص. 136-1491396  
11رابطه بین گزارشگری مالی و بازدهی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهرانپنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربرد در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران14 تیر 1397
12موانع استخدام فناوری نوین در موسسات حسابرسی خصوصی ایرانپنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربرد در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران14 تیر 1397
13تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری بانک صادرات ایرانسومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار27 مرداد 1397
14بررسی تاثیر محدودیت های نقدینگی بر رشد دارایی ها و فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در قرن 2126 مهر 1397

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!